PLP SVG 2017-11-20

Föregående protokoll gicks igenom och reviderades. T17:2: Vi har hittat några turer som är jobbiga men AG ska titta på detta. Vi vill att gruppcheferna är mer med på turförteckning och reagerar när det är några problem med turer. T18: Fridagsplan FP plan för 2018...