Resursplanering samverkan 191028

T20:Frågan gällande förberedelsetid för bokning av taxi, AG har fått in underlag från de olika operatörerna, man vill titta närmare på Malmö, Göteborg och Stockholm. Anledningen till detta är att vi har XX antal taxiresor totalt i landet varav stor del av dessa sker...