Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 201026Den nya chefen Camilla Jarleskog presenterade sig. Camilla efterträder Johan Gerdvall som gått till en tjänst som produktionsutvecklare inom Driftområde Mitt.Föregående protokoll gicks igenom och kvarvarande frågor diskuterades....

Resursplanering samverkan 191028

T20:Frågan gällande förberedelsetid för bokning av taxi, AG har fått in underlag från de olika operatörerna, man vill titta närmare på Malmö, Göteborg och Stockholm. Anledningen till detta är att vi har XX antal taxiresor totalt i landet varav stor del av dessa sker...

Samverkan Resursplanering

Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930 Lite info om T20: 2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20. Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer...