Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 201026Den nya chefen Camilla Jarleskog presenterade sig. Camilla efterträder Johan Gerdvall som gått till en tjänst som produktionsutvecklare inom Driftområde Mitt.Föregående protokoll gicks igenom och kvarvarande frågor diskuterades....

Resursplanering SVG

Minnen från Resursplanering Samverkan Typveckan KALMAR Glenn gör ett testschema/testkörning på Kalmar för alternativ ett/två utifrån dagens schema. Från ST är drivkraften stor till att nå en förändring av schemat. AG sänder resultatet till Björn Hellqvist. Parterna...

Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar  svg 29/4 2013 Organisation resursplanering Behov av 1st ersättnings rekrytering  på operativ bemanning i Hallsberg. Förare i BLG inlånas som ersättare för en  mammaledighet. Man har sedan dec månad haft ett försök med att försöka arbeta bort dom...

Resursplanering samverkan

KRISAVTALET A-dagar Problem har upptäckts i samband med att A-dagen läggs ut i samband med semester  alt FFU-tid. Problemet är att A-dagen räknas som en 0-dag och kan då i vissa fall ge problem med avstämningen. Detta har drabbat ca 75 personer ,dessa kommer att bli...

Minnen Bemanning samverkan 2012-12-17

Föregående protokoll Inget möte under november, där emot oktober var senaste mötestillfälle. Inget att erinra från detta möte. Personalfrågor/information Resursplanering * Organisation Resursplanering Samling brukar ske med jämna mellanrum inom planering för att gå...