Minnen Central Samverkan

Minnesanteckningar Central Svg 20-11-10 Info från Lönechef:Lönespecifikationen är idag printad, men man vill från jan 2021 sluta med detta. Tanken är att man går in och ser sin lön i SAP-portalen. Men man kan även fortsättningsvis få ett lönebesked i brevlådan, men då...

Minne Central samverkan 25/9

Minnesanteckningar Central Svg 200925 Info från Operations:I frågan gällande mobiltelefoner har man tagit beslutet att all på bangården skall få mobiltelefoner och tester har gjorts. Tanken är att dessa skall ersätta handdatorerna då det saknas reservdelar bland...

CENTRAL SAMVERKAN 2012-10-26

AFFÄRSPLAN Läget är väldigt ansträng inför 2013. Kostnaderna måste ner, men svaret är inte givet hur. Kanske måste några heliga kor slaktas från såväl arbetsgivaren som fackens sida. Här uppmanas vi alla att komma med kreativa förslag så att VI undviker att säga upp...

Minnen Central samverkan 2012-09-28

Arbetsledarollen (Patrik Johansson) Ett namnbyte är på gång då det gäller arbetsledare. En befattningsbeskrivning är på gång. En bilaga kommer sen till beskrivningen där det framgår mer konkret. För att klara av de nya arbetsuppgifterna så måste de avlastas en del...

Minnen central samverkan 2012-06-04

1.   Genomgång av affärsläget Omvärlden ser inte annorlunda ut nu än när vi hade förra mötet. En ljusning tycktes skönjas tidigt i våras, men nu ser det inte så ljust ut. Skillnaden mot krisen 2008 är att kunderna inte sitter på några stora lager, därför finns...