CENTRAL SAMVERKAN 2012-10-26

AFFÄRSPLAN Läget är väldigt ansträng inför 2013. Kostnaderna måste ner, men svaret är inte givet hur. Kanske måste några heliga kor slaktas från såväl arbetsgivaren som fackens sida. Här uppmanas vi alla att komma med kreativa förslag så att VI undviker att säga upp...

Minnen Central samverkan 2012-09-28

Arbetsledarollen (Patrik Johansson) Ett namnbyte är på gång då det gäller arbetsledare. En befattningsbeskrivning är på gång. En bilaga kommer sen till beskrivningen där det framgår mer konkret. För att klara av de nya arbetsuppgifterna så måste de avlastas en del...

Minnen central samverkan 2012-06-04

1.   Genomgång av affärsläget Omvärlden ser inte annorlunda ut nu än när vi hade förra mötet. En ljusning tycktes skönjas tidigt i våras, men nu ser det inte så ljust ut. Skillnaden mot krisen 2008 är att kunderna inte sitter på några stora lager, därför finns...

Minnen från Central samverkan 2012-03-26

Affärer SCA affären har GC förlorat fr o m 1/1-2013 och troligtvis blir det Hector som tar över. Fortsatta förhandlingar sker med andra kunder om nya avtal. Allmänna läget Det ser försiktigt positivt ut på transportsidan och avtalstecknandet, även kostnadssidan ser...

Minnen central samverkan 2012-03-05

Föregående protokoll Inga synpunkter Reflektioner sedan föregående möte En populär version av minnen från mötet kommer i fortsättningen dagen efter mötet. Affärsläget + framtiden ur ett bemanningsperspektiv Volymerna är enligt affärsplanen och detta är ca 10-15% under...