Göteborg Samverkansmöte

Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917 Allmän infoGC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans. På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen. Kil och Karlstad kommer att...

Minnen PPF Samverkan 2015-06-08

Våra minnesanteckningar från Produktion, Planering, Fordon – samverkansmöte Personal –tillgång/behov – juni 2015 Efter en besvärlig situation under sommarmånaderna 2014 har man försäljning, planering och produktion haft möten för att denna sommar skall bli...