Samverkan Resursplanering

Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930 Lite info om T20: 2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20. Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer...

Bemanning svg

Hej Minnesanteckningar resurssamverkan 140224. Ett möte med ett avsaktande företag som blev kortare än beräknad pga. förändringsförhandlingar. Det diskuteras om att ändra reglerna för lokförarnas passresor där företaget vill att varje förare själv skall beställa sina...

Green Cargo resursplanering SVG 13/10-13

Minnesanteckningar   Arbetet gällande 8-8 modellen Arbetsgivaren och dom fackliga organisationerna har kommit överens om att se över möjligheten att använda BP/söm för att fördela turerna, och därmed ersätta ram-turer med blankdagar. Glenn sjödahl har fått detta i...