Minnen Central Samverkan

Minnesanteckningar Central Svg 20-11-10 Info från Lönechef:Lönespecifikationen är idag printad, men man vill från jan 2021 sluta med detta. Tanken är att man går in och ser sin lön i SAP-portalen. Men man kan även fortsättningsvis få ett lönebesked i brevlådan, men då...