Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 201026Den nya chefen Camilla Jarleskog presenterade sig. Camilla efterträder Johan Gerdvall som gått till en tjänst som produktionsutvecklare inom Driftområde Mitt.Föregående protokoll gicks igenom och kvarvarande frågor diskuterades....

Bemanning svg

Hej Minnesanteckningar resurssamverkan 140224. Ett möte med ett avsaktande företag som blev kortare än beräknad pga. förändringsförhandlingar. Det diskuteras om att ändra reglerna för lokförarnas passresor där företaget vill att varje förare själv skall beställa sina...

Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar  svg 29/4 2013 Organisation resursplanering Behov av 1st ersättnings rekrytering  på operativ bemanning i Hallsberg. Förare i BLG inlånas som ersättare för en  mammaledighet. Man har sedan dec månad haft ett försök med att försöka arbeta bort dom...