Centrala Avtalsläget ST – Almega 2013-04-26

Ett kort telefonmöte genomfördes under fredagen efter att ST träffat Almega. Kort så hände inte så mycket under mötet. Det man diskuterat berörde i huvudsak tre frågor. Dessa var ITP, SJ Götalandståg och verksamhetsövergångar.  När det gäller frågan om ITP så berör...