Central Samverkan 2020-04-28

Info från vd Finans VD meddelar att det är mycket som händer just nu och att det gör fort. Han tror också att det kommer att bli ett tufft år, och att det är kritiskt att leverera på våra mål. Vi måste samtidigt agera kostnadssparande. Just nu håller man på med...