Samverkan Resursplanering

Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930 Lite info om T20: 2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20. Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer...