Styrelsen i Sektion SYD

Kenth is Da Beast 🙂
NyheterVåra förtroendevalda

Kenth Bergqvist

Ordförande, Rangerledare/Rangeroperatör Malmö

Mats Stenhamre

Vice Ordförande, Lokförare

Joakim Eklöf

Sekreterare, Lokförare

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Namn namn

Roll i styrelsen,
Allmän kort beskrivning av Kenth. Vad gör han på fritiden, vilka stakra sidor har han?

Tag gärna kontakt med styrelsen.

Om du har några frågor om medlemskap eller har du ett problem i arbetet som du vill att vi hjälper dig att lösa!