Avtal och Förhandling

Skyddskommitté och Arbetsmiljö

Samverkansgrupper

PLP SVG 2018-01-29

Föregående protokoll: Detta gicks igenom och lades till handlingarna. T18: Frågan om hur medarbetarna ser på tilläggsavtalet är skiftande. Frågan togs upp att det är fler som börjar bli missnöjda nu med avtalet. AG försvarar våra påstående men håller med om vissa...

läs mer

Beklädnadsgruppen

Vi i avdelningsstyrelsen inom ST vid Green Cargo!

ST har sagt upp arbetstidsavtalet

ST sade den 28 maj upp arbetstidsavtalet som i sig var ett tillägg till det ordinarie kollektivavtalet. Avtalet innehåller avsteg som medger arbetsgivaren att planera ut längre period och körtider. För ST var det viktigt att produktionspersonalen fick mer tid i hemmet...

läs mer

En extra dagkontodag

Hej! Detta informerade vi  om redan i februari i vårat nyhetsbrev, men verkar som att många missat det så då lägger vi ut det här också. ST och Green Cargo har kommit överens om en extra dagkontodag till STs medlemmar i övertidförhandlingarna för 2016. Denna dag ska...

läs mer

8-6 Arbetstidsmodell

Arbetstidsmodell 8-6 Nu har ST och Green Cargo kommit överens och tecknat avtal om en sådan alternativ arbetstidsmodell. En arbetstidsmodell med komprimerad arbetstid/fler lediga dagar i sträck har länge varit efterfrågat av många av våra medlemmar. Den innebär i...

läs mer

Produktion Skyddskommitté 180315

PR Skyddskommitté 180315 Aktivitetslista Bengt Fors återkopplar till PR ssk via mail om status i frågan om korskopplade tyfoner. Detta går inte att göra tyvärr pga luftslangarna ej går från maskinrummet utan från varje enskild hytt. Riskbedömning för inspelning av...

läs mer