PLP SVG 2017-03-27

Förändringar Vi har några provtransporter på gång, Mönsterås har inte blivit som man tänkt och i och med uppsägningar i Kalmar så bristar det personal och fördyrar upplägg. Man går vidare med flyttning av Halmstad till Varberg som kommer att bli den 1 juni. T18 GC ska...

PLP SVG 170227

PLP SVG 170227   Mötet började med turlistombud som ska vara delaktiga i arbetet med förändringar i KA. Här ställde vi bla frågan om man inte kan mäta hemmavarotiden?   Norge – Rekrytering av personal flyter på som det ska. Sverige – Går rekryteringen...

PLP SVG 2017-01-23

T17/T18 Trafikverket har inte gjort klart allt utan håller nu på med vecka 23 och framåt. Processen T18 kommer att vara lik T17 bara med vissa förändringar. Vi ska vara lite tidigare i hela processen, både AG och personalorganisationerna är överens att vi ska utveckla...

HR samverkansmöte

Utvärdering av Gruppchefsrollen Denna utvärdering följer planen – nöjdheten från deltagarna sägs vara mycket stor. ST tog upp varför det inte finns en aktivitet för Gruppcheferna att se till att medarbetarna medverkar på två APT/år? Tydligen arbetas det i denna...

Minnesanteckningar PPF SVG

Minnesanteckningar från PPF SVG 161017 T17 Fler tåg i denna tidtabell = kräver fler lokförare Volymökningen i år beror på att SSAB kör som planerat jmf med förra året då det blev färre volymer härifrån. Intermodalt nätverk i Mellansverige med sjö container, etablering...