Minnen Resursplanering samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 24/8-20 Vi började mötet med att gå igenom föregående mötesprotokoll, och godkänna det. Aktivitetslistan: Riktad tjänst i T21 protokolletNo Show diskuterades (Sundsvall)Taxibeställningar, AG tar ett omtag på dokumentet som sedan sänds...
Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Syftet och målet med åkbarhetsgruppens arbete är att ta fram fotsteg och handtag som är säkra plus att ta fram material som beskriver hur man säker går på/av och åker på våra vagnar.Vi ska även undersöka och inventera de vagnar som vi har i dagsläget. Även ge en input...

Central Samverkan 2020-04-28

Info från vd Finans VD meddelar att det är mycket som händer just nu och att det gör fort. Han tror också att det kommer att bli ett tufft år, och att det är kritiskt att leverera på våra mål. Vi måste samtidigt agera kostnadssparande. Just nu håller man på med...

Resursplanering samverkan 191028

T20:Frågan gällande förberedelsetid för bokning av taxi, AG har fått in underlag från de olika operatörerna, man vill titta närmare på Malmö, Göteborg och Stockholm. Anledningen till detta är att vi har XX antal taxiresor totalt i landet varav stor del av dessa sker...