Samverkan Resursplanering

Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930 Lite info om T20: 2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20. Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer...

Göteborg Samverkansmöte

Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917 Allmän infoGC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans. På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen. Kil och Karlstad kommer att...

Lönerevisionen 2019 klar

NYA LÖNERNA NU KLARA för 2019 ST är nu överens med arbetsgivaren när det gäller lönerevisionen för 2019. Lönerna kommer att revideras fr o m den 1 maj 2019. Nya och retroaktiva löner utbetalas så snart det är möjligt och senast i samband med ordinarie löneutbetalning...

Lönerörelse 2019

Vi har i går startat upp lönerevisionen för I-lön. Budet från AG har vi tagit del av samt att vi lämnat ett motbud på AG s bud. Förhoppningarna är att vi kan vara klara i början på juni. För ST Kenth Bergqvist och Jan Lyngbäck  

Lönerevision 2019-05-17

Vi startade i dag med tarifflön. ST och Seko har lämnat ett gemensamt bud till tariffer 2019. Vi var överens om att satsa på slutstegen för löneförhöjning. AG har också lämnat en återkoppling på det bud vi lämnat. Detta är ej accepterat och fortsatta förhandlingar...