8-6 Arbetstidsmodell

Arbetstidsmodell 8-6 Nu har ST och Green Cargo kommit överens och tecknat avtal om en sådan alternativ arbetstidsmodell. En arbetstidsmodell med komprimerad arbetstid/fler lediga dagar i sträck har länge varit efterfrågat av många av våra medlemmar. Den innebär i...

PLP SVG 2018-01-29

Föregående protokoll: Detta gicks igenom och lades till handlingarna. T18: Frågan om hur medarbetarna ser på tilläggsavtalet är skiftande. Frågan togs upp att det är fler som börjar bli missnöjda nu med avtalet. AG försvarar våra påstående men håller med om vissa...

Ny Ordförande

Hej på er alla medlemmar! Nu har det gått en tid sedan vi valde en ny ordförande efter Stefan Bieder. Så jag tänkte lite kort presentera mig . Jag heter Donny Sjöberg och jobbar som lokförare i Borlänge. Började jobba 1995 på bangården i Krylbo för att sedan utbilda...

PLP SVG 2017-12-11

Föregående protokoll genomgicks T18: Fridagsplan: Man håller fortfarande på med fridagsplan 2018. De flesta i syd vekar vara klara men i norr håller man på detta beror på sjukdom i norr. Organisation: Resursplanering kommer att stärka upp p.g.a. att bangårdsprojektet...

Barn är inte till salu

Green Cargo insamling. Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta sker i det dolda på internet där få av brotten upptäcks. För många som lever i fattigdom finns inga andra alternativ till försörjning än att sälja sin...