Lönerevision 2019-05-17

Vi startade i dag med tarifflön. ST och Seko har lämnat ett gemensamt bud till tariffer 2019. Vi var överens om att satsa på slutstegen för löneförhöjning. AG har också lämnat en återkoppling på det bud vi lämnat. Detta är ej accepterat och fortsatta förhandlingar...

Lönerevision 190515

Vi har nu fått första budet från AG gällande I lön. och fortsatta diskussioner är satta till den 21 maj. Vi väntar fortfarande på AG gällande tariff lön. Kommer att uppdatera här fortlöpande i lönerörelsen. Kenth Bergqvist -i

Resurplanering Svg 190423

Minnesanteckningar T19 -Vi kommer att ha möten med arbetsgivaren angående turer/avsteg månadsvis. Anledningen till detta är att kunna städa lite i materialet innan turerna skickas till turlisteombuden för påseende. -Frågan gällande rast och måltiduppehåll frågan...