Fridagsplanerna för 2018

Centrala förhandlingar ST har blivit kallade till och genomfört en mbl- förhandling om hur arbetsgivaren planerat att förlägga fridagsplaner under 2018.Förändringarna innebär att AG lägger ut en FP-dag mindre per månad under jun-aug. Dessa dagar återförs under vår och...

Lönerevision 2017

2017-06-27 Lönerevisionen för Green Cargo har vi i dag haft ett uppstartsmöte. De yrkande som ST går in med är, ledighet vid medföljande till mödravårdscentral, V10 och lägga till lite extra på på de som kör, fler lediga dagar till de som ej har överdagar. Utöver...

Centrala avtalsförhandlingar

Läget i förhandlingarna Just nu pågår avtalsrörelsen där vi förhandlar dina arbetsvillkor. Om två dagar löper avtalet ut och vi förhandlar med Almega om bland annat höjda löner, pensioner och en bättre arbetsmiljö. Den 30 april löper STs kollektivavtal med...