Produktion skyddkommitté 151103

Minnesanteckningar Produktion skyddskommitté 20151103 Säkra Vanor Vi fick oss en genomgång av säkra vanor arbetet som startat upp i Gävle. Där kommer en riskanalys ske på detta Kent-Olov Modd deltar från oss i den. Vi framförde att det är sent påtänkt med riskanalysen...

Produktion skyddskommitté 140918

Minnesanteckningar från Produktion skyddskommitté 140918 Larm i egen regi Vd godkände inte investerings framställan i nu läget anser att det finns viktigare investeringar som måste göras i detta läge då företaget går dåligt läggs på is tillvidare. Fordonsfrågor TD...

Produktion skyddskommitté 140312

Produktion skyddskommitté 140312 Vagn Fotsteg vagn Dalm beslut skall det göras något åt, 17 mars kommer vagnsenheten åka till ET och kolla vad som kan göras. Fotsteg vagn Taimn ska vara utbytta och klara v23 Lok RD 74 av 79 klara de som går ute skall in och ”nollas”...