FFU tillägget försvinner

I Förtroendemannalagen anges det att den som är förtroendevald inte skall ha försämrade anställningsförmåner. Detta innebär i sak att ett genomsnittligt belopp av arbetad övertid, obekvämt tillägg m.m. skall kompenseras. När Green Cargo lämnade ”tuppen”,...

Minne Central samverkan 25/9

Minnesanteckningar Central Svg 200925 Info från Operations:I frågan gällande mobiltelefoner har man tagit beslutet att all på bangården skall få mobiltelefoner och tester har gjorts. Tanken är att dessa skall ersätta handdatorerna då det saknas reservdelar bland...