Minnen Resursplanering samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 24/8-20 Vi började mötet med att gå igenom föregående mötesprotokoll, och godkänna det. Aktivitetslistan: Riktad tjänst i T21 protokolletNo Show diskuterades (Sundsvall)Taxibeställningar, AG tar ett omtag på dokumentet som sedan sänds...