Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Syftet och målet med åkbarhetsgruppens arbete är att ta fram fotsteg och handtag som är säkra plus att ta fram material som beskriver hur man säker går på/av och åker på våra vagnar.Vi ska även undersöka och inventera de vagnar som vi har i dagsläget. Även ge en input...

Central Samverkan 2020-04-28

Info från vd Finans VD meddelar att det är mycket som händer just nu och att det gör fort. Han tror också att det kommer att bli ett tufft år, och att det är kritiskt att leverera på våra mål. Vi måste samtidigt agera kostnadssparande. Just nu håller man på med...