Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917

Allmän info
GC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans.

På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen.

Kil och Karlstad kommer att tillhöra DO Mitt och man har internrekryterat en gruppchef ”Kenneth Svensson” till detta område Kil/Ks – han kommer att tillträda i början av November. GC kommer att kalla till Apt inom kort.

Viktor Tulefsen kommer att vara gruppchef VB/Uv från 3:e okt.

Förändringsresan
Konsulterna kommer snart att byta ort då deras tid i Göteborg
En översyn av upplägg som utförs av en man är initierad.

GC ser ett behov av att rekrytera personal till tornet i Sävenäs. ST påpekade att man ändrat turer i tornet sär utan vare sig ändringstryck eller ombeordring.

Gruppledare Sävenäs. 5 st sökande och tanken är att alla skall intervjuas.

Säkra vanor
72 st säkra vanor har uppnått i driftområdet totalt.
Säkravanor gruppen på Sävenäs skall startas upp igen för att få mer fart på säkerhetsarbetet.

Gruppchefsområden
Stefan A:
Stefan har startat om säkra vanor.
Rekryteringar är på gång in.
Stefan tittar också på ett digitalt system för att lösa problemet med våra parkeringstillstånd då det är problem med att få in parkeringskorten i lådan igen efter avslutad parkering.

Joackim:
Hisingen har störningar, man har kontaktat Baneservice för att kolla upp en ad-hoc lösning vid problem.

Man håller på att rekrytera till Uv vilket är svårt.
Uv är pilotstation gällande digital teknik med kommunikationsradion

Johannes:
Man har rekryterat 2 st som börjar nu.
I övrigt har man focus på ordningsfrågor.

Vid pennan för ST
Jerry Larsson och Björn Hellqvist