Samverkan Resursplanering

Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930 Lite info om T20: 2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20. Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer...

Göteborg Samverkansmöte

Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917 Allmän infoGC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans. På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen. Kil och Karlstad kommer att...