Resurplanering Svg 190423

Minnesanteckningar T19 -Vi kommer att ha möten med arbetsgivaren angående turer/avsteg månadsvis. Anledningen till detta är att kunna städa lite i materialet innan turerna skickas till turlisteombuden för påseende. -Frågan gällande rast och måltiduppehåll frågan...