T19:1

Diskussion kring vad som gäller vid rastavställning/klargörning efter rast, hur hanterar vi tex:
-strömavtagare
-vad gäller för säkrande av fordon
-farligt godsvagnar
-hanteringen av disellok vid rast.
AG kontrollerar med säkerhetsavdelningen vad som är tänkt i vissa av frågorna.

Kongsvinger Norge är ett bekymmer gällande vem som gör vad, samt försuttsättningarna som finns. Johan G kallar till ett internt möte med AG för att reda i frågan.

Organisation
Johan informerar om att man kommer att tillsätta en ny bemanningsplanerare (Glenn Persson). Samt att Bengt Sköld slutat.

En annons har varit ute på lokplanerare, Johan har Elenor som tanke på denna post.

Poolen
Ag meddelar att man i dagsläget är ca 25 st varav 2 Rop, och att målbilden är att vara ca 35 st totalt. Man kommer att se över från vilka områden där det är lämpligt att rekrytera ifrån.

8-6 modellen
Vi kommer att göra en uppföljning på dom som går i modellen men även hur det påverkar övrig personal utanför modellen. Diskussion kring dom olika mät-punkter som skall användas tex:
– Fv dagar
– Antal tätskift
– 19-05 problematik (blir det bättre?)
– Olycks statistik

Johan tar fram värden utifrån vad som finns från arbetsgruppen
Vi får också i uppgift att inkomma med förslag till frågor för en enkät som planeras att skickas ut till personalen, både dom som går i modellen samt övriga.

Rollerna bemanningsplanerare/turlistombud
Någon form av rollbeskrivning och hur dessa funktioner är tänkta att verka gentemot varandra diskuterades.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist