Personal (Patrik Johansson)
Patrik redogjorde för hur läget ser ut i landet gällande personaltillgång på dom olika orterna. För Norr är bristen störst i dagsläget i Ånge och då främst på bangården, men man har 5 personer på gång in. Dessa förväntas vara i klara i Maj-Juni.
I Mellansverige är ser läget minder bra ut, i Gävle saknar man bl.a 5 förare och i Borlänge saknas 11 st stationära, man har folk på gång in och kan man bara behålla folk så förväntas man vara klara till sommaren.
I Hallsberg är man 13 lokförare kort, man meddelar att man har ca 15 st på gång in. En fråga som ställs till AG är varför man använder lokförare på bangården när det saknas så många och tåg ställs in pga detta.
Nässjö saknar också personal, 11 st lokförare närmare bestämt. Här har AG 5 st på uppgradering samt att man anställt 5 st. Men man ser att man har behov av ytterligare 5 st och rekrytering pågår.
För syds del ser läget också lite tufft ut på vissa orter. Göteborg saknar 10 st lokf och man har skjutit tjänst till andra orter.
Älmhult saknar 5 st lokf
Kil saknar 4 st lokf
En fråga kring om man nyttjar möjligheten att låna ut folk ställs, AG menar att man gör detta fast kanske inte i någon större utsträckning.
Även reservhållningen kom på tal och vi menar att den är för låg, med tanke på hur mycket övertid och vakanser vi har. AG meddelar att man håller på med ett projekt somm skall se över reservhållning och då från ort till ort. Man menar att alla orter har kanske olika behov.
Säkerhet (Kenneth)
Vi pratar om dom olyckor som varit, och AG menar att man måste förändra företagets sätt att se på säkerhetsfrågor, och det kan man bara göra genom att se till att säkerhetsprestationen börjar i ledningsrummet och sedan fortsätter hela vägen ner i organisationen. Föruttsättningarna för att lyckas med detta ser man som goda då vi har en ny vd som prioriterar frågan.
Här påpekar vi vikten av att få rätt föruttsättningar för att kunna utföra vårt arbete, det kan var allt ifrån tid i turer till rätt redskap samt befogenheter/kompetens. Vi påtalade även vikten av att utbildning/fortbildning är så bra som möjligt då den också har en bidragande verkan på säkerheten.
APT
Patrik J redovisade antalet apt som hållits på våra orter i landet, samt hur många procent som deltagit. Detta väckte ett antal frågor kring hur man kommit fram till procentsatsen, kan det ha varit samma människort som gått på flera apt eller är det unika besök som räknas?
AG tog till sig frågorna och skall kolla igenom igen efter diskussion med gruppchefer då man misstänker att alla inte följt anvisningarna i uppföljningen.
Planering (Parik Saxvall)
Frågan kring vad man tjänat på utflytten av FP från sommarperioden ställdes åter igen, men Patrik hade inte siffrorna kring detta. Han lovade att ta tag i detta och återkomma.
Gällande den reduceringsplan som nu pågått i ca 2 veckor, så meddelar ag att detta skapat en viss oro hos vissa kunder främst är det 7 st taxepunkter som utryckt oro, man har pratat med dessa och justerat löpande.
Den fulla effekten av reduceringen kommer att synas i april, men man ser redan att antalet vakanser har minskat.
Status övertidsprocess (Patrik J)
AG håller kontinuerlig koll på hur mycket övertid individer har gjort och man stoppar även vissa som nått ett högt uttag. AG säger också att man slutat att göra ”dealar” gällande övertid.
Övriga frågor (Håkan Sjöström)
Lagring av radiokommunikation
AG ser ett behov av att lagra radiokommunikation från våra bangårdsradios. Detta för att kunna säkar fakta efter olyckor eller tillbud. Möjligheten finns nu att göra detta genom att vi fått ny teknik. Man har haft en juridisk konsultation så att man följer gdpr. AG visar även ett förslag på en uppdaterad integritespolicy (C02-1). En insturktion kring hanteringen av inspelningar tas fram av it- avd.
Tanken är att all kommunikation lagras i 30 dagar på en hårddisk som finns i ett låst utrymme. Därefter raderas datan. Man kommer inte heller att lämna ut detta till tredje man, såvida det inte är rättsdrivande eller utredningsansvarig myndighet som begär ut detta för att följa upp en olycka eller brottslig handling. PO återkommer med synpunkter till senast den 15 mars.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist