Allmän Info från VD Ted
Ted öppnade med att prata om sin vison om framtiden, där säkerheten kommer att ligga överst på agendan. I dagsläget har den dalat, och Ted menar att detta är ett tecken på att allt inte står rätt till. Med den anledningen vill Ted starta en säkerhetsgrupp som är tänkt att träffas ett par ggr per år.
I veckan som gått har man fattat några mindre beslut gällande:
– Synergi appen
– App för säkra vanor
Teds vison är att binda ihop it lösningar.
Vår VD ser också att vi inom företaget måste jobba tillsammans för att nå bästa resultat i slutändan.
ST passade på att påpeka att vi upplever att förtetaget tar många snabba och oftast förhastade beslut, som tenderar kosta mer i slutet än vad dom ger.

Mickael Jansson (HR)
Arbetsmiljö kontra säkerhet, ibland är det svårt att se vad som är vad. Därför vill man införa ett säkerhets/arbetsmiljöråd dom skall träffas ca 4ggr/år.
Man skall jobba mer med Facken gällande arbetsmiljö, enligt Mickael ger detta mer input i frågor som man annars inte fått.
Styrelsen har även gett företaget i uppdrag att öka svarsfrekvensen för medarbetardialogen, målet är 80%, kan även bli aktuellt att schemalägga detta för vissa grupper.
Man har även diskuterat skyddskommite mötena och hur man skall arbetea med dessa, målet är att göra frågorna mer levande och inte så styrda av våra dokument.
AG vill att chef infrastruktur flyttas in i operations ledningsgrupp för att ta hand om frågor rörande punktligheten.

Kristian Möllefors( Tf it-chef)
Kristan berättar om it avdelningens uppdrag. Man vill hantera våra olika system och administrera dessa genom”it service owner”, där man gör detta i enlighet med affärsplanen och it strategin.
I övrigt var det en diskussion kring personlig integritet gällande it.
Rickard Kirschner (Marknad)
AG vill flytta tillbaka stora delar av affärsutveckling till Marknad förutom då prissättning som är tänkt att ligga kvar.
Detta med anledning av en konsultrapport som uppkommit inom projektet förändrings-resan.
Rollerna som är tänkt att flytta in under Marknad är: Affärsutvecklare samt linjechef
Företagets prissättning är tänkt att stanna under Finans. Denna förändring vill man göra från och med 1 Mars.
Återkoppling gällande incitaments modellen.
Man kommer att fortsätta att ha ett incitaments system, och man anser att detta är ett viktigt redskap för att kunna följa upp och prioritera på olika plan, tex för att kunna se om säljare och kund passar ihop.
Rickard kommer att gå vidare med den nya modellen men tar med sig frågorna kring intäktsfaktorn, detta pga att säljarens resultat påverkas av faktorer som står utanför säljarens påverkan tex att personal saknas på turer.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist