Info från VD
Ted berättar att man har börja titta på säkerhets arbetet inom företaget och man har börjat lyfta på lite ”lock”, man kommer bland annat att se över larmlistor mm.
En förändring som kommer att bli är att Bengt Fors som har hand om vårt Norska dotterbolag kommer att ingå i vårat säkerthetsforum. Detta med anledning av man ser att det Norska bolaget har bitar som fungerar bättre än hos oss.
Vår vd pratar även kort om synergi och frågar sig hur det kan komma att det ibland tar dagar från att en sak inträffar tills det rapporteras i synergi.
Gällande vårt trafiksäkerhetsindex så har siffrorna blivit bättre i februari än vad dom varit under dec och jan.
Vår Vd säger att han haft en häktisk månad där han träffat kunder och parallet jobbat med budget och måltavla. Man har jobbat med affärsplan och en budget för att kunna presentera detta för bolagsstyrelsen, Ted ser att man behöver fortsätta med detta arbete.
En iakttagelse som man uppmärksammat är att vi inom företaget mäter saker på olika sett dvs Finans= pengar, planering= förar effektivitet osv. Detta är ett problem när allt ska vägas samman.
Vi har förhoppningsvis också lite nya stora affärer på gång, bla volvo där man ser över att flytta volymer från bil till järnväg. Ted har även träffat Sfl och Stora Enso.
Ted meddelar att Erik Johansson(chef finans) kommer att vara hemma under några veckor, och att han själv kommer att stötta upp Finans avdelningen under tiden.
Gällande rekrytering av ny It-chef så har man mer än 100+ sökande och dom flesta har rätt kvalifikationer, det tar lite tid att sortera för att det är väldigt viktigt att vi hittar rätt person för uppdraget.
På frågan kring hur det går med tillsättningen av HR direktör, så svarar Ted att man kommer att kommunicera detta under nästa vecka.
Resultatet från Feb ligger på affärsplanen -28 milj som är enligt budget.
Ted har varit runt lite i landet och lyssnat på medarbetare och där fått input och även själv sett att det finns ineffektiva turer, och han tror att vi i framtiden kommer att kunna ha en bra dialog angående dessa problem.

Verkstad (Daniel B)
Daniel drar lite från deras förändringsresa, man ser att det behövs en bättre standardisering.
Därför kommer man att samla en grupp till någon form av workshop för att spåna fram ideer på förändringar.
Daniel redvisar exempel på fokusområden:
Fokus i ledningsstruktur
-Operativ resultatstyrning
-System förbättring
-ändamålsenlig organisation
-Flexibla bemanningssystem
-Schema, avtal och skiftform
Fokus i process och flöden
-Material hantering
-Planering och beredning av underhållsuppdrag
-Systematisk ordning och reda
-Ändamålsenlig arbetsplatsutformning
-Standardisering av operativt arbete
HR (Mickael)
Mickael berättar om att man inom finans haft problem på redovisning då en person slutat, och man då akut fått se till att någon tar över, så man meddelar att man tillsatt en Tf redovisningschef och att man inte informerat facket, man beklagar detta. Han berättar vidare att situationen på Finans är ansträngd och att man är orolig över hur sommaren skall gå, då det ser ut som att många chefer kommer att vara borta under mer eller mindre längre tider.
Mickael lyfter även upp en fråga från Johan Gerdvall om att få rekryter in ytterligare 3 st medarbetare till bemanning. Diskussion kring vart vi kommer att vara om ca 6 månader och då många förändringar sker just nu i företaget.
Operations (Markus G)
Markus berättar att han har för avsikt att tillsätta en ny tjänst som Prognos och Kapacitetschef, tanken är att denna funktion skall verka mellan Marknad, Operatons och Planering. Meningen är att kunna skapa någon form av struktur mellan dessa avdelningar.
Funktionen är tänkt att rapportera till Rickard K.
Företaget meddelar även att man vill tillsätta Jens Wigen som chef för Planering.
ST hade gärna sett en lösning som är mer långvarig, detta med anledning av att Jens kanske inte har så många år kvar till pension. Men ser i övrigt inga problem med detta.
Markus meddelar även att man tagit ett beslut på att driftområdescheferna skall rapportera direkt till honom, och i och med detta har man tagit bort ett chefsled inom operations.
Man kommer vidare att flytta in driftcenter in under planering, alla dom delar som idag ligger under Thomas Augustsson, Thomas kommer fortfarande ha samma roll som idag.
Marcin tillsätts som chef för förändringsresan.
Man meddelar man har tänkt att Peter Hysing som idag rapporterar till Patrik Johansson är tänkt att i framtiden rapportera till Pelle Andersson, han kommer inte att ha några förändrade uppgifter, dock kanske en annan titel.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist