Erik Johansson (Finans)

Frågan som finns är om man har rätt antal anställda. Mängden konsulter är hög, tanken är att man inte skall ha konsulter i den utsträckning som är. Dessutom gör personalen väldigt mycket arbete som inte borde ligga på denna avdelning, tex kontering av fakturor som tar upp väldigt mycket av tiden. Man kommer att se över detta framgent.

Inköp/affärsutveckling

Organisationen består idag av 1 chef och 5 medarbetare.
Problemet man ser är att GC inte har några strategiska inköpare, så tanken är att man skall sätta en inköpsorganaisation bestående av 3 grupper:
-Fastigehet
-Fordon
-Produktionsinköp
Målet är att varje grupp skall ha en strategisk inköpare.

Affärsutveckling

Tankarna kring produktionsorganisationen har svalnat något, så man avvaktar med den delen förnärvarande.

GC har också tankar om att flytta prisorganisationen från marknad till finans.

Mickael Jansson (tf Hr.direktör)

En person har slutat i Dec. Man har hyrt in en Hr-konsult sedan i måndags som kommer att serva område mitt. Hr-avd har skickat in och bett om att få rekrytera 2 st, och väntar på svar angående det.

Det har hållits konferens med ledningsgruppen för att sätta in vår nya VD i frågor. Hr ställer frågan om man är i balans personalmässigt men får ingen klar bild om vi är det eller inte.
Ser att man saknar ca 120 lokförare. Tanken är att Hr anordnar ett möte med Patrik J ,Johan Gerdvall samt Ulf W för att reda i fråga.

Rickard Kirschner
Rickard redogör för hur man planerar att ändra incitaments-programmet inom försäljning.
Man kommer att bedöma/mäta fyra olika område:
-vinna affärer (grupp)
-vinna afärrer (individ)
-kundbesök (individ)
-antal offerter (individ)
En ny del i incitamentet är att man kommer att använda en intäktsfaktor, som räknas fram genaom att man dividerar den budgeterade försäljningen med utfallet, dåfår man fram en intäktsfaktor. Denna faktor kommer att som max vara 1,2 och min 0,8.

Man kommer att börja med ett nytt system inom försäljning som heter Priori.
Systemet kommer att möjliggöra att man kan se hur stora volymer man kör på vilka relationer samt vilka intäkter man har på dessa.

Marcin (underhåll)

Här redovisar GC att man haft workshops inom underhåll. Detta mynnade ut i att man identifierat att man kan göra besparingar på lok-underhåll genom att man hittar grundorsaker till de fel som uppstår på tex linjen. Genom att lösa dessa problem sparar man tid och pengar såsom förseningsavgifter, övertid osv. Man har också tittat på problemet med hjulskador på vagnar, och även här hittat ett redskap som kan användas för att hitta dessa vagnar innan dom blir tagna i Trafikverkets anläggningar.

För ST Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist