Info från personal avd

Man går en man kort för tillfället, då en medarbetare valt att avsluta sin anställning.
AG funderar på att hyra en någon med ”senioritet” temporärt, för att sedan försöka rekrytera in en ny person.

Bolaget i övrig

Det har inte hänt så mycket, konsulterna jobbar vidare och kommer att presentera hur vi kan organisera.

Övrigt

Förändringskontoret har mycket att göra.
Vår IT-chef har slutat, och en ny tillförordnad it-chef har tillsats. Rekrytering pågår.
Det pågår även rekrytering för att hitta en ny inköpschef, detta närmar sig slutet.

Allmän info

I en träff med produktions ledning så kom frågan upp om hur våra gruppchefer rustas inför att klara sitt arbete (tidigare hade man en intern utbildning).
Produktion efterfrågar denna utbildning igen.
Två gruppchefer har sagt upp sig 1 i driftområde syd samt 1 i driftområde mitt.
AG har också sett att man har stor personalomsättning, men kan inte riktigt förklara varför.

Det är också svårt att rekrytera till Solna-kontoret.

Förändringsresan (Jens W)

Jens berättar att man precis avslutat en fas för planering som heter diagnosfas
I denna fas ser man att det finns en del pengar att spara (ca 40-80 milj kr).
Detta genom att titta på dessa punkter:

– Skogstid (ca 2-3% minskning)
– Punktlighet (här skall man gå igenom alla förutsättningar som påverkar)
– Trafiktoppar (Försöka att sprida ut topparna i produktionen)
– Dimensionering (Lösa problemen med en otydlig process och helhetssyn på turer)
– Taktisk planering

Bangårsprojektet (operations Per & Markus)

Det är 6 st bangårdar kvar som ännu inte startat med bangårdsprojektet.
AG förevisar en bild på olika besparingsposter, dessa är :
– Dubbelbemannad vxl
– Säkerhet
– Bg effektivitet
– Kund-vxl effektivitet
– Eco driving
– Driftcenter

Man berättar även att man nu under v3-v8 kommer att titta närmare på 2 st bangårdar (Gävle och Sävenäs)

Fordon

Här hade man inte så mycket att rapportera, men meddelar att man bytt en del relän i Rd-loken som orsakt problem.

För ST
Kent Bergqvist och Björn Hellqvist