Minnesanteckningar PPF-SVG 190306

Personal (Patrik Johansson) Patrik redogjorde för hur läget ser ut i landet gällande personaltillgång på dom olika orterna. För Norr är bristen störst i dagsläget i Ånge och då främst på bangården, men man har 5 personer på gång in. Dessa förväntas vara i klara i...