PLP SVG 2018-11-05

PLP SVG 2018-11-06 T19 Rastlokaler ST tar upp frågan om var vi ska skall ta vägen då vi har ett uppehåll på de orter där GC inte har några lokaler. ST menar att vi skall ha någonstans att ta vägen då vi har uppehåll för att t.ex kunna besöka toalett samt värma mat....