Information från tidig dialog T19

Då har vi avverkat årets ”tidiga dialog” med Green Cargo och övriga fackförbund. Det vi kan säga om nästa års tidtabeller är att dessa i sin helhet kommer att följa vårt lokala kollektivavtal när det gäller arbetstider. Detta eftersom tilläggsavtalet vi tecknade i mars 2017 med Green Cargo sades upp av i maj månad 2018 av ST.

Avtalet innehöll avsteg som gav arbetsgivaren möjlighet att planera ut längre period och körtider.
För ST var det viktigt att produktionspersonalen fick mer tid i hemmet vilket var grundbulten till att avtalet tecknades från vår sida. Arbetsgivaren lyckades tyvärr inte att leva upp till utlovade förväntningar av olika orsaker och det var en av anledningarna till att avtalet sades upp från ST´s sida.
– läs mer här – ST säger upp avtal

I avtalet fanns också en överenskommelse om att parterna skulle genomföra en gemensam utvärdering, vilket inte har gjorts trots många påpekanden från ST om detta.

Nu går vi in i T19, helt utan avsteg från kollektivavtalet.
Greencargo har tyvärr fått sämre tåglägen på en del ställen som innebär tidsmässigt längre ”sämre” gångtider på vissa sträckor.

Att vi nu tillämpar det lokala avtalet innebär att risker kan öka för t.ex:
– Vi kommer att få fler ”delade” turer (kommer inte hela vägen fram)
– Fler obetalda uppehåll på hemstation
– Fler passresor
– Något mer kvartstid på bortastation
– Kortare fristående turer (3 tim)

Vi ska dock inte glömma bort att även om kollektivavtalet nu kommer att gälla så har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar att leva upp till oavsett vilka regler som står i kollektivavtalet. Allt enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö  (AFS 2015:4) som bl.a stress, arbetsbelastning och arbetstider.
Vill du läsa om exakt vilka arbetsmiljöregler vi då pratar om kan du ladda ned dem i pdf-format här.
AFS 2015:4 – Ladda ned

Vad händer nu
ST har emellertid framfört olika förslag på hur vi eventuellt skulle kunna hantera nya avsteg och förläggningsregler, men i dagsläget har vi inte ännu enats om något. Vi hoppas dock att vi framgent skall hitta en bra överenskommelse som skall gynna alla parter.

Notis:
Vårt lokala kollektivavtal är dock något som vi och Green Cargo  överens om, det är ett avtal som tillvaratar parternas intressen och alla ändringar utöver dessa skall man vara överens om.
Vill ni se det lokala avtalet kan ni finna det här – Allmänna anställningsvillkor
Det lokala avtalet bygger på ett centralt branschavtal och det lokala är på flera punkter mer generöst för arbetsgivaren när det gäller arbetstider än det centrala avtalet.

Det centrala avtalet tillämpas på de bolag som inte tecknat lokala avtal.

Vill du se hur det senaste centrala branschavtalet ser ut och jämföra skillnader,
kan du finna det här – Branschavtal 2017-2020

Har du frågor?
Kontakta Avdelningsstyrelsen ST Green Cargo via ditt lokala arbetsplatsombud eller använd kontaktformuläret på hemsidan.