Föregående protokoll:

Detta gicks igenom och lades till handlingarna.

T18:

Frågan om hur medarbetarna ser på tilläggsavtalet är skiftande. Frågan togs upp att det är fler som börjar bli missnöjda nu med avtalet. AG försvarar våra påstående men håller med om vissa detaljer.  Avstegshanteringen diskuterades och det bör stärkas upp. AG återkommer med att allt över 6:30 ska återkopplas till gruppen. Information om arbetstidsreglerna kommer AG att skicka ut, och detta är bara ett halvår efter starten på vårt nya arbetstidsavtal.

Organisation:

Annons på en lokplanerare kommer ut då det finns en som kommer att gå i pension, detta blir både internt samt extern sökning.

Arbetsgrupper:

Arbetsgrupp Borlänge kommer fortfarande att bestå av den centrala gruppen. Övriga grupper kommer att vara med taktiker. Personalorganisationerna ska inkomma med namn som ska deltaga i grupperna.

Övrigt:

  • T19 tidig dialog

Man vill att personalorganisationerna ska vara delaktiga i ett tidigt skede för att gemensamt hitta avarter som vi kan lösa gemensamt. AG jobbar för att öka effektiviteten och försöka få bort passresor, kvartstid, hotell mm och detta kan resultera i att vi kan dra in någon års man. Det kan också resultera i att förarkollektivet får mindre bortavarotid från hemma station.

  • Bokning av passresor

Riskanalysen för passresor redovisades. AG vill nu genomföra detta för att kunna åka med SJ och att förarna ska boka passresor själv. AG kommer att göra ett dokument för bokning av passresor. AG tar ett beslut att detta ska genomföras. ST anser att det ska utgå någon sorts kompensation och eller tid för att utföra bokning av passresor.

  • Poolen

Intet

  • Övrigt övrigt:
  1. Taxi

AG kommer att se över TAXI om man har ett behov av att boka resa i början på turer.

  1. Arvodister turer mm.

Diskussion hur turer körs i BP SÖM. AG hävdar att alla turer ligger i körningen, men att det finns massa parametrar som styr och man försöker få ut tiderna på personalen.

  1. Återkoppling turer

Stefan Huss berättade om ett förslag till återkopplingsmall  som kanske kan användas för att få återkoppling på turer för turlisteombud. (Turnummer/Synpunkter/Återkoppling) lite diskussioner under ämnet uppstod.

  • Diverse rapporter

Ulf W visade lite rapporter om sjuktalen, arvodister och övertid.

 

Kenth och Björn