Föregående protokoll genomgicks

T18:

  • Fridagsplan:

Man håller fortfarande på med fridagsplan 2018. De flesta i syd vekar vara klara men i norr håller man på detta beror på sjukdom i norr.

Organisation:

Resursplanering kommer att stärka upp p.g.a. att bangårdsprojektet håller på. Inga namn är påtänkta utan en intresseanmälan kommer att gå ut.

Arbetsgrupper:

Diskussion pågicks om att starta upp arbetsgrupperna i januari och påbörjar med Malmö och Hallsberg. Vi diskuterade även arbetstidsmodellen 8/6 och vill påbörja tester på kanske två orter, en större och en mindre ort.

Övrigt:

  • Semester 2018

Semestersökningen rullar på, och allt material har kommit från bemanning om hur många som kan vara lediga per vecka.

  • Bokning av passresor

Riskanalys ska göras utifrån hanteringen av att boka passresor själv. Testen ska fortsätta i syd. Dokument kommer att utformas för att säkerställa hanteringen.

  • T19, tidigare dialog.

Nästa möte 29 januari påbörjas tidig dialog.

  • Poolen

Ingen förändring i nuläget.

  • Diverse rapporter

Ulf redovisade personalplanen för både administrativ personal och produktionspersonal. Arvodister ligger väl högt på vissa orter. Men vi är rätt bemannade enligt typveckan. Men då räknas personal in som ej är bemaningsbara av olika anledningar t.ex. utbildningar.

 

 

Björn och Kenth