Föregående protokoll gicks igenom och reviderades.

T17:2:

Vi har hittat några turer som är jobbiga men AG ska titta på detta. Vi vill att gruppcheferna är mer med på turförteckning och reagerar när det är några problem med turer.

T18:

  1. Fridagsplan

FP plan för 2018 håller AG på med och man vill genomföra den nya hanteringen av FP dager. Man vill flytta ut 3 dagar under sommarperioden till vår/höst.

  1. Status protokoll

Förhandling kommer att ske den 23 november centralt därefter kommer lokala chefer att få ett underlag för att kunna diskutera FP plan för 2018. FP plan kommer att förhandlas lokalt.

Organisation:

Ag har inget nytt att presentera i denna fråga.

Arbetsgrupper:

Arbetsgrupp startar som pilot i Malmö för att dra upp riktlinjer mm.

Övrigt:

  1. Semester 2018

Man kommer att lägga grunden för hur vi trafikerade och bemannade 2017. AG har en plan hur man ska hantera planering samt kommunikation men kunder hur vi kommer att trafikera sommar 2018. Arbete kommer att genomföras i samarbete ned bemanningsplanerare.

  1. Växling Hylte/Brännögård

Diskussion uppstod vilka risker som kan tänkas finnas när man låter andra entreprenörer göra vårat jobb.

  1. Bokning av passsresor

Man har konstaterat att vi bokar dubbla resor. En del bokar själv samt att bemanning bokar passresa. AG kommer att göra ett dokument som kommer att ligga till grund för bokning av passresor.

  1. T19 tidig dialog

Ag tror att man kommer att boka upp möte i januari för att börja diskutera T19. Man kommer att försöka hitta rätt förutsättningar för att eventuellt kunna hitta rätt kopplingar.

  1. Diverse rapporter

Ulf rapporterade om övertid samt förseningsövertid. Vi fick även en redovisning hur det ser ut på arvodisterna inom företaget.

 

 

Björn och Kenth