2017-10-30

T18:

AG ser positivt på hur arbetet har fortskridit inför T18 med bland annat tidig dialog. Protokoll typvecka T18 gicks igenom och några punkter ändrades. Efter att diskuterat vissa punkter så godkändes detta.

Organisation:

En person in till taktiker kommer från planering. Taktiker har varit tre mans tjänst kort. En person till ska in som taktiker. Samt en omställning från Gävle kommer att komma in till Taktiker. AG kommer med en komplett organisationsskiss.

Arbetstidsgruppen:

  • Syfte och mål med arbetsgrupper: Att grupperna ska hitta ett syfte där båda parter är vinnare. Bland annat gå igenom schema för förbättringar. Förslag är att eventuellt taktiker och eller bemanningsplanerare ska ingå i dessa gruppen.

Övrigt:

  • Semester 2018. Vi inväntar de centrala förhandlingar angående kollektivavtalet. Men det är ok från de lokala att förbereda en vårsökning. Och de lokala gruppcheferna har mandat att köpa semesterveckor redan vid sommarsökningen.
  • Växling Hylte/Brännögård. Kan Baneservice ta över denna växling så kan GC göra en vinst, fortsatta förhandling kommer att ske. Beslut ska ske senast vid nästa samverkan.
  • Bokning av passresor: Vi saknar fortfarande statistik angående detta. GC kommer att återkomma med statistik och kostnad.
  • T19: GC kommer att bjuda in i tidigt skede för att personalorganisationerna ska vara mer delaktiga i T18. Många glada parametrar presenterades. Bland annat, hur kan vi minska bortavarotid, minskad långa överliggningar, mm. Uppstart kommer troligtvis att bli i mitten på december.
  • Poolen: 22 ½ man ingår i dag i Poolen plus en extern instruktör som kan använda av driftområden. Man har för mål att vara 35 man med olika kompetenser.
  • Diverse rapporter: Ulf rapportera inte. Men kommer att skicka ut rapportpaketet runt de 6 varje månad.

 

Med vänlig hälsning

Björn och Kenth