PLP SVG 2017-10-30

2017-10-30 T18: AG ser positivt på hur arbetet har fortskridit inför T18 med bland annat tidig dialog. Protokoll typvecka T18 gicks igenom och några punkter ändrades. Efter att diskuterat vissa punkter så godkändes detta. Organisation: En person in till taktiker...

Lönerevision 2017

Vi är nu överens om löneöversynen för 2017.   Parterna är överens om att fr.o.m. 2017-05-01 höja individuella månadslöner enligt överenskommelse.   Fr om 2017-05-01 uppgår månadslönerna i tarifferna till se anslagstavlor.   Generella tillägg höjs med...