Föregående protokoll 2017-05-30 gicks igenom.

T17:2: planering har nu släppt T17 och inriktar sig på T18. Arbetsgruppen jobbar fortfarande med uppföljning mm angående vårt avtal som genomfördes i somras. Arbetsgruppen består i Arbetsgivare samt personalorganisationerna och för ST är det Björn Hellqvist.

T18: AG ser positivt på dessa dagar och nästa år så ska det vara obligatoriskt för AGs representanter runt om i landet. AG tror att vi ligger i fas för att kunna fastställa typveckan för T18. AG vill påbörja arbetet med T19 i ett tidigt skede och förslagsvis kommer ett möte ske i slutet på 2017.

Organisation: Bemanningsplanerare i Nord finns ett behov av en till för att täcka mammaledigt. Sen kommer man att ha ett behov av att rekrytera taktiker. Man ska titta över organisationen och sättet man jobbar på så att det inte ska bli så mycket ombeordningar mm.

Övrigt:

  • Bokning av passresor: AG tycker detta fungerar bra, och kommer att fortsätt som nu. AG kommer att göra en uppföljning av detta för att kunna implementera detta på andra orter.
  • Poolen: detta fortsätter och man kommer att ha ett behov av fler poolare.
  • Diverse rapporter: Ulf redovisade arvodister både för förare samt bangård. Sjuktalet ser bra ut och GC ligger lite över 4% i snitt. GC visar ett nytt system som kan brytas ner per ort. Detta för att kunna se passresor, tid hemifrån, planerad arbetstid, vakanta timmar mm.

 

Björn och Kenth