PLP SVG 170227

 

Mötet började med turlistombud som ska vara delaktiga i arbetet med förändringar i KA.

Här ställde vi bla frågan om man inte kan mäta hemmavarotiden?

 

Norge – Rekrytering av personal flyter på som det ska.

Sverige – Går rekryteringen trögt på vissa orter.

 

Arbetet med T18 fortgår och denna vecka är det stopp för interna ändringar innan beställning till trafikverket.

 

Diskuterade vad tidningarna skriver om Pajala gruvan, att de skulle dra igång den igen?

Ingen fråga ställd till Green Cargo vid dags datum iaf.

 

ST vill ha redovisning av övertid samt arvodist timmar i företaget.

 

Sj biljetterna (beställa själv) går bra.

Nästa möte redovisning och diskussion om att fortsätta på fler orter.

Björn & Donny