PLP SVG 2017-03-27

Förändringar Vi har några provtransporter på gång, Mönsterås har inte blivit som man tänkt och i och med uppsägningar i Kalmar så bristar det personal och fördyrar upplägg. Man går vidare med flyttning av Halmstad till Varberg som kommer att bli den 1 juni. T18 GC ska...

PLP SVG 170227

PLP SVG 170227   Mötet började med turlistombud som ska vara delaktiga i arbetet med förändringar i KA. Här ställde vi bla frågan om man inte kan mäta hemmavarotiden?   Norge – Rekrytering av personal flyter på som det ska. Sverige – Går rekryteringen...