Nu har vi fått bud från arbetsgivaren när det gäller förändringar i kollektivavtalet.

• Utökad tid innan rast till 6 tim.
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod till 13 timmar
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod nattetid till 10 timmar
• Utökad arbetsperiod från 14 till 16 timmar
• Möjlighet att arbeta fler nätter i rad

Dessa punkter skall enligt Green Cargo skapa.

  • Sänka kostnader för att kunna växa
  • Enklare avtal att förstå och använda för alla parter
  • Minska behov av avstegsförhandlingar
  • Anpassa till dagens samhälle, t ex ingen industrisemester, trängre på spåren
  • Bibehålla nöjd personal
  • Attraktion i rekrytering
  • Flexibilitet mot kund

Vi har tagit del av detta och nu inväntar vi på turer och schema körningar för att kunna se hur detta skall kunna ge oss bättre turer och schema.

Det viktigaste som vi anser att det skall generera mindre bortavarotid och bättre schema för personalen. Och därigenom nöjdare personal.

Semesterförslag som de kom med var: 3v sommar semester och maj- sep. Detta sa vi blankt nej till.

Mvh

Avdelningsstyrelsen