Föregående protokoll justerades

T17

Man rapporterade om rörande terminaleffektivitet och konjunkturanpassning T17. Man kommer också att flytta eller omleda en del tåg PGA att trafikverket ej var klara med sina banarbete.

Arbetsgrupper

GC informerade om arbetsgrupperna i Nässjö och Boden är ännu i inledningsstadiet. Arbetsgrupp Malmö och Hallsberg är man överens om en förlängning till april, Göteborg har sin första utrullning i januari.

Semesterprocessen

Efter påpekande från ST så är det kollektivavtalet som gäller i fallet sparade semester. Man behöver ej anmäla per den siste december om att spara fem semesterdagar. Avtalet säger per den förste oktober så ska det vara anmält om man vill spara dagar för innevarande år. ST påtalade även gällande sökning av vårvecka så måste FP plan en vara spikad så man kan se hur ledig helg utfaller. GC har problem med att fastställa FP plan innan T17 förhandlingarna har genomförts.

Taxi

Man kommer att göra en test i Kil med att boka Taxiresor via en app som är kopplad till MY CAB. Testen kommer att utvärderas under vår/sommar. Man måste också göra en riskbedömning i hanteringen av appen.

Med vänlig hälsning

Björn och Kenth