Nya eller förändrade affärer
– Vagnslasten i Kiruna, vilket är positivt för Kiruna då detta kommer att generera ca 1,1 mans tjänst ytterligare.
– Annan konkurrent är lite i gungning och det är osäkert vad som kommer att hända här , kanske finns det möjligheter för GC att vinna lite nya upplägg.
– Train drivers är ett bolag som just nu är under rekonstruktion 

T17
-Inga nya avsteg har tillkommit

Vi hade en diskussion ang påskriften på protokollet till T17, och GC vill ha detta så fort som möjligt för att kunna komma vidare med Kiruna.
ST menade att vi kan kan vara överens om att hantera fastställandet av mängden tjänst i Kiruna på denna svg, utan att behöva skriva på hela typveckan. Just för att det kanske finns mindre justeringar kvar på andra orter. ST påpekade att man fortfarande kvarstår med sin reservation gällande fördelningen till Kiruna.

Arbetsgrupper schemaläggning
Boden:
första möte har hållits och man uppfattar att man har ett bra arbetsklimat.
Ett antal ideer har kommit fram:
-Koncentrera tjänst kring helger (låsa vissa turer ihop)
-Ovan punkt skulle ev lösa en del av 19-05 problematiken.
-Göra tester med att man har rätt antal anställda (går kort idag).

Nässjö:
Här har det inkommit mycket synpunkter ang kopplingar av turer(vilan är viktig).
Nässjö är en station som fortfarande har skarp gräns 19-05 liksom Boden, och man vill inte släppa denna åtminstone inte när det gäller kring ledig helg.

Göteborg:
God dialog.
-Tittar på om ”nattgrupper” kan hjälpa bang/lokf att få bättre kopplingar i sina turer.

Semesterförläggningen 2017
GC hinner inte med att rulla ut våren innan nov, så detta får ingå i ordinare sökning i år.
Just nu arbetar resursplanering med dimensioneringen och kompetensbehov inför stundande semesterår.
ST är ej intresserad av att senarelägga planen för sökningen/publicering vilket AG frågade om.(februari var på tal)

Enligt AGs förslag när det gäller inplacering av sommar semester, där AG vill att man skall ha sin semester i anslutning till sina lediga helger, så påpekar ST att vi ser att det är viktigt att alla veckor under sommaren är sökbara. (AG har rätten att placera ut 4 veckor vart dom vill inom sommarperioden enl avtal). ST menar att detta kan vara möjligt genom attt man frivilligt jobbar sin arbetshelg som man har i anslutning till sin huvudsemester. Detta kanske skulle öppna upp möjligheten att söka vilka veckor man vill.

ST lyfte även upp frågan gällande hanteringen av halva veckor inom semesterperioden, då hanteringen av dessa varit olika runt om i bolaget landet.
ST´s förslag är att om man söker en vecka frivilligt i dessa delar så skall den räknas som såld.
AG återkommer i frågan.
AG tar även fram riktlinjer om vad driftområdena skall göra osv, och skickar ut för påsyn.

FP-planer 2017
AG har påbörjat arbetet med att se över vart dessa behöver ändras, amitionen är att fp planererna skall vara klara till sökningen för januari. Resursplanering kommer att kalla till dessa möten som sker på respektive område.

Övrigt
ST
tog upp frågan gällande övertidshanteringen då man lämnar in lappar om ändrad tjänstgöring. Vari problemet består i att man dels i vissa fall missar att få med övertid och även att utbetalningarna inte kommer i samma månad som är möjligt för utbetalning.
AG vill att vi inkommer med några få personer där detta varit problem.

[wpicon lib=fa type=fa-bullhorn color=#1e73be]