Utvärdering av Gruppchefsrollen
Denna utvärdering följer planen – nöjdheten från deltagarna sägs vara mycket stor.
ST tog upp varför det inte finns en aktivitet för Gruppcheferna att se till att medarbetarna medverkar på två APT/år? Tydligen arbetas det i denna fråga – Hur ska vi attrahera personer att medverka?  
Varför får inte gruppcheferna tillgång till systemet för att se vad sina medarbetare gör? AG återkommer, frågan inte släppt

Handledare
Nytt program med lansering Q1 med turanknutet tillägg. Ersättningen står sig väl i jämförelse med andra bolag.

Uppföljning styrområdet Hälsa
September hög sjukfrånvaro, korttid – oktober bättre/snitt strax under 6 %. Orter som sticker ut är Sävenäs, Luleå, Borlänge har ökat, Malmö

Centrala skyddskommitténs arbete
Här har det tagits upp revision om arbetsmiljöarbetet. Nya AFS, en har diskuterats.

PUS 2017 Kopplas till bland annat till lönerevisionen. Bättre tydlighet gällande målen och när detta skall vara klart. Samtal börjar i januari och avslutas senast i mars. Kriterier ska tas upp i samverkan enligt påpekande från PO.

Medarbetarenkäten
Är nu i full gång så glöm inte fyll i den