HR samverkansmöte

Utvärdering av Gruppchefsrollen Denna utvärdering följer planen – nöjdheten från deltagarna sägs vara mycket stor. ST tog upp varför det inte finns en aktivitet för Gruppcheferna att se till att medarbetarna medverkar på två APT/år? Tydligen arbetas det i denna...