Minnesanteckningar från PPF SVG 161017

T17


Fler tåg i denna tidtabell = kräver fler lokförare

Volymökningen i år beror på att SSAB kör som planerat jmf med förra året då det blev färre volymer härifrån.

Intermodalt nätverk i Mellansverige med sjö container, etablering av hubb i E-tuna.

Full täckning av Norska lokförarpersonal för trafiken i Norge.

Nytt rekord i tvistefrågor med TrV gällande skogstider, avgångstider, mm = GC blev nöjd av utfallet

 

Fordonsfrågor


Ändrat förhållningssätt till verkstäderna så att vi får ut loken snabbare. September månad har vi gått från 15 lok till 8 lok som lagas utanför timfönstret.
Verkstäderna i Göteborg och Malmö måste höja sin kompetens.

Översyn av multippelkopplingar om dessa behövs eller om uppdraget kan göras med singellok.

Att lägga om lokets bromsomställningshandtag från G till P kan hastigheten höjas på tåg med 4 axliga vagnar.

Användande av el återmatning kan besparing göras med MSEK 11 (RE och BR lok)
ST ber Ag skicka ut information om inmatning av AFB, samt användningen av återmatningen.

Blir det mindre bortavaro tid T17 jmf T16?  – Ökning av kvartstiden (för att bara köra tåg ger detta ca 2,5 timmar/v extra per person)
– Bortavarotiden blir något mer
–  Luleå / Piteå i topp om ett genomsnitt av 70 timmars bortavaro/v
– Två timmar/v per person åker pass
Dock borde denna information som visades rensas från terminalturer för att ge ett bättre värde.

Plattan

ST påpekade att uppdateringar måste till med ny funktionerna i Green Paper, många använder sig nu av andra vägar för att få information. Ingen som jobbar med utvecklingen av Green Paper. Det finns produkter på marknaden som man borde titta på och köpa in istället för att utveckla det själva som kostar tid och pengar.

 

Beredskap


Frågan ligger i skyddskommittén – efterfrågar hur ärendet går

 

LIA elever


Inrapportering måste göras i god tid om var de finns. Vad händer vid en olycka – är de med i tåget eller någon annanstans?

Tydliggöra om personalens skyldighet att anmäla om de byter turer eller åker pass med annat tåg.
Vid pennan

Donny och Stefan