Minnesanteckningar PPF SVG

Minnesanteckningar från PPF SVG 161017 T17 Fler tåg i denna tidtabell = kräver fler lokförare Volymökningen i år beror på att SSAB kör som planerat jmf med förra året då det blev färre volymer härifrån. Intermodalt nätverk i Mellansverige med sjö container, etablering...