Minnesanteckningar resursplanering svg 31/8-16

Föregående protokoll-
AG har ännu inte tittat på tiden för turlisteombuden behöver för att titta på ändringstryck. Men återkommer.

T16/T17 –
Material inför mötena den 6-8/9 kommer troligtvist precis innan eller på mötet. AG har fortfarande inte fått några fastslagna tdt-tabeller från Trafikverket.

Några banor det ser tufft ut på är värmlandsbanan, och banorna mellan Hallsberg, Göteborg och Malmö , där det troligtvist blir mycket ” skogstid”.

AG försöker titta på olika sätt att konstruera turer för att minska problemet med 19-05 regeln. Och även hur det påverkar om man skapar längre turer på helger för att fler skall kunna vara lediga.
Man försöker även se över hur man kan minska antalet tidiga turer på hemstation.

Ett sätt man provar för att minska problematiken med 19-05 problemet är att man testar att ha ”straff” i op på turer som slutar efter 19.

Avstegslistan-
Inga direkt ny avsteg har uppkommit under sommaren.
Vi diskuterade även ändringstryck och hur dessa beordras.

Övrigt-
AG vill påminna om att dom gärna ser en en mötesplats för dom fackliga styrelsemötena inför hösten från sektioner som inte lämnat in.

Rapporter arbetsgrupper –
I Hallsberg / Malmö har utrullning skett enl plan, med ett positivt utfall på första etappen.

Nystart för arbetsgruppen i Göteborg , AG vill ha ytterligare något namn på person som kan tänkas ingå här.

Borlänge blir ett omtag på arbetsgruppen ev 21/9.

AG vill även starta upp vidare arbetsgrupper på orterna Luleå/ Boden samt Nässjö, där PO inkommer har att inkomma med namn på deltagare, man vill gärna att ett skyddsombud ingår också.

ST tog upp frågan om schemaläggning Luleå /Boden gällande helgtjänstgöring inför fp,vi beslöt att frågan hänvisas till den arbetsgrupp som kommer att starta där.

Semesterplanering 2017-
AG tog upp frågan gällande semesterpalneringen ,resursplanering ser inte att detta fungerar tillfredställande ute på driftområdena och vill se över om man kan förbättra detta för Ag:s räkning.

Inhyrning tågab-
Frågan beslutades innan sommaren, men har inte först in i protokoll ännu, då det skedde efter mötet hållits. Beslut att föra in detta i efterhand.

Nästa möte 27/9

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist