Föregående protokoll gicks igenom och vissa kommentarer till detta var bland annat RALS tillägget. Man håller nu på att göra en manuell revision på detta sen december 2014 till mars 2016. Detta är en rätt så invecklad hantering och man har satt till extra personal för att lösa detta.

Nordiska tåg kommer att ta över entreprenaden i Kil då TM-Rail har gått i konkurs.

Sjuktalet för närvarande till den sista mars på GC är ca 7 % och detta är något högre än i fjor. Övertiden har stigit med 8000 timmar på de tre första månaderna. Vi har nu 61 års man som arvodister och jämfört med i fjor, då vi var 49 årsman.

Avstegsturlistan gicks igenom och GC öppnar igen att det är tillåtet att söka avsteg både från GC och personalorganisationerna. Då det har satts vissa kriterier när GC ska skicka över nya avsteg och personalorganisationernas svar, och vice versa.

Typvecka T  17 och aktuella datum. 1/6 , 30/9 , 11-12/10 och 7/11 sker förhandlingen. FP planen ska också förhandlas och ska senast vara klar den 1/12

Förbättringsförslag T 17
Förändring av förhandling av FP plan, Avstegsrutiner, möte med turlistombuden, hantering av stationär tjänst, riktad tjänst, bättre information.
T 17 kapacitet mot Norge ska öka, nya trafikeringar inrikes, eventuellt kan Eskilstuna bli en egen hubb.

Fatigue AG har bestämt ett möte med Jeppesen för att få lite återkoppling och hur det ser ut med våra turer..